Termijnen en voorwaarden

Op deze pagina vindt u informatie over wie wij zijn en de wettelijke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de Secret Training website en elk product of dienst dat u bij ons bestelt. Door bij ons te winkelen, gaat u akkoord met onze voorwaarden die hier vermeld zijn.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Secret Training Ltd. Secret Training Ltd is een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales (bedrijfsregistratienummer 8502952), waarvan de statutaire zetel gevestigd is te Oaks Farm Barn, Longsight Road, Clayton le Dale, Lancashire. Ons geregistreerde BTW-nummer is 161 6288 05. Let op: ons BTW-tarief is 20% voor alle BTW-plichtige producten en diensten. Tenzij anders vermeld, gebruiken we de termen "STL", "Secret-Training.cc", "STRIP", "wij", "ons" en "onze" op deze pagina om te verwijzen naar Secret Training Ltd (inclusief in de gehele Voorwaarden van de Website, de Algemene Verkoopsvoorwaarden, de Aanvullende Verkoopsvoorwaarden). Als u ons iets wilt vragen (hetzij over onze producten en diensten, deze website, een van onze voorwaarden of anderszins), neem dan contact met ons op via sales@secret-training.cc .

Deze websitevoorwaarden ("Websitevoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de website van Secret Training op Secret-Training.cc (de "Website"). U dient deze Website Voorwaarden zorgvuldig te lezen, en wij raden u aan een kopie af te drukken en te bewaren voor toekomstig gebruik. Door de Website te bezoeken, te doorbladeren, te gebruiken of te registreren, bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden van de Website in hun geheel hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met deze Websitevoorwaarden in hun geheel, mag u deze Website niet gebruiken.


Uw gebruik van deze Website
U mag deze Website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en u mag de Website niet gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van iemand anders of die het gebruik van de Website door iemand anders beperkt of verhindert. U mag de inhoud van de Website uitsluitend gebruiken, downloaden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik of interne bedrijfsdoeleinden. Anders dan voor uw eigen persoonlijk gebruik of interne bedrijfsdoeleinden, mag u niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming

Inhoud van de Website kopiëren, reproduceren, gebruiken of anderszins behandelen;
Inhoud van de Website wijzigen, distribueren of opnieuw plaatsen voor welk doel dan ook;
De inhoud van de Website gebruiken voor welke commerciële exploitatie dan ook.

Wachtwoord / Account beveiliging
U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en account en alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. STL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die kan ontstaan als gevolg van uw nalatigheid om uw wachtwoord, account of order gerelateerde emails te beschermen.


Eigendom van rechten
Alle rechten, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, in en op deze website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan STL. Indien u auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten in de website verwerft (hetzij van rechtswege of anderszins), stemt u ermee in deze rechten aan ons over te dragen (inclusief alle rechten die u kunt hebben in door gebruikers gegenereerde inhoud die u via de website indient) op een wereldwijde basis en absoluut in de ruimste mate die wettelijk is toegestaan. U zult ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand doen van alle morele rechten die u verwerft in of op de Website.

U stemt er verder mee in alle documenten op te stellen en alle handelingen te verrichten die wij redelijkerwijs kunnen eisen om dergelijke rechten aan ons over te dragen en afstand te doen van alle morele rechten die u verwerft in of op de Website.

Nauwkeurigheid van Inhoud
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst STL alle verklaringen en garanties af, uitdrukkelijk of stilzwijgend, dat inhoud of informatie weergegeven in of op deze website nauwkeurig, volledig, up-to-date is en/of geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Inhoud kan en zal na verloop van tijd worden gewijzigd om de informatie zo nauwkeurig mogelijk te maken. De meningen uitgedrukt in door gebruikers gegenereerde inhoud zijn de meningen van die gebruikers en vertegenwoordigen niet de meningen, opinies, overtuigingen of waarden van Secret Training Ltd.

Andere wettelijke kennisgevingen
Er kunnen wettelijke kennisgevingen zijn op andere delen van deze Website die betrekking hebben op uw gebruik van de Website, die allemaal samen met deze Websitevoorwaarden en ons Privacybeleid (en, waar van toepassing, de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Aanvullende Verkoopvoorwaarden en de Zakelijke Bestelvoorwaarden) uw gebruik van deze Website zullen bepalen.

Rechten van derden
Alleen u en STL hebben het recht om deze Voorwaarden van de Website af te dwingen. Geen derde partij zal het recht hebben om één van deze Website Voorwaarden af te dwingen, hetzij op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 of anders.

Volledige overeenkomst
Deze Website Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle voorgaande voorwaarden, garanties en/of verklaringen voor zover wettelijk toegestaan.

Recht, jurisdictie en taal
Alle zaken die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website (inclusief contracten tussen u en ons via de Website) worden beheerst door Engels recht en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. Alle contracten worden afgesloten in het Engels.

Wijzigingen aan deze Website Voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze Website Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken en raden u aan om deze pagina regelmatig opnieuw te bezoeken om op de hoogte te blijven van de huidige Website Voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website. Door deze Website te blijven bezoeken, doorbladeren en gebruiken, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met alle wijzigingen of updates van onze Website Voorwaarden.

Kopen van de Secret Training Website
Wanneer u deze Website gebruikt om een STL product te bestellen, zullen onze Website Voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de Website in aanvulling op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Product Beschrijvingen
Secret Training heeft redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de prijzen vermeld op de Website correct zijn en dat alle producten eerlijk en accuraat beschreven zijn. Echter, bij het bestellen moet u er rekening mee houden dat:
Bestellingen worden alleen geaccepteerd als er geen fouten zijn in de beschrijving van de goederen en hun prijzen zoals geadverteerd op deze Website;
Alle prijzen worden weergegeven in Britse ponden sterling inclusief BTW waar van toepassing.
Verpakking kan afwijken van die getoond op de Website;
Kleuren van onze producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de Website, de werkelijke kleuren die u ziet zullen afhangen van uw monitor en we kunnen niet garanderen dat de weergave van uw monitor van een kleur nauwkeurig de kleur van het product bij levering zal weergeven.
Alle artikelen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren indien het/de door u bestelde product(en) niet beschikbaar is/zijn en wij kunnen u een alternatief product(en) van gelijke of hogere kwaliteit en waarde aanbieden.


Aanvaarding van uw Bestelling
Houdt u er rekening mee dat het voltooien van het online betalingsproces niet betekent dat STL uw bestelling aanvaardt. Onze aanvaarding van uw bestelling zal pas plaatsvinden wanneer wij het/de product(en) verzenden die u bij ons heeft besteld.
Als u ons uw emailadres heeft gegeven bij het invoeren van uw betalingsgegevens (of als u een geregistreerde account bij ons heeft), zullen wij u zo snel mogelijk via email op de hoogte stellen om te bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Tijdens het afrekenproces wordt u gevraagd uw betalingsgegevens in te vullen. Alle velden die als verplicht zijn aangegeven, moeten worden ingevuld. Houd er rekening mee dat wij uw informatie zullen verzamelen en opslaan met behulp van een gecodeerd beveiligd betalingsmechanisme en dat wij uw informatie alleen zullen gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Alle kaartbetalingen zijn onderhevig aan autorisatie door uw kaartuitgever en wij accepteren betaling wanneer wij uw bestelling accepteren kort voor verzending. Als uw betaling niet is ontvangen en u de producten die u bij ons hebt besteld al hebt ontvangen, moet u voor de producten betalen of de producten aan ons retourneren in overeenstemming met redelijke retourinstructies die wij u geven en in dezelfde staat waarin u ze op uw eigen kosten hebt ontvangen.

Als u dit niet doet binnen 30 dagen na de datum waarop wij uw bestelling hebben geannuleerd, kunnen wij de producten op uw kosten ophalen of laten ophalen. Wij behouden ons het recht voor om u alle schade aan te rekenen (of andere nadelige gevolgen) aan producten die het voorwerp uitmaken van een onbetaalde bestelling. Indien STL u het bestelde product of dienst niet kan leveren, zullen wij uw bestelling niet verwerken, u hiervan schriftelijk (inclusief e-mail) op de hoogte brengen en, indien u het product of de dienst reeds betaald hebt, u het volledige bedrag terugbetalen zo snel als redelijkerwijze mogelijk is.


Levering - Kosten en termijnen
Wij respecteren uw vertrouwelijkheid en zullen uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden aan een derde partij ter beschikking stellen. Bezorgkosten en -termijnen variëren afhankelijk van het type bestelde producten, de service die u kiest, het bezorgadres en onvoorziene verstoringen van bezorgdiensten. Voor alle details van onze leveringskosten, gelieve STL te contacteren.

Gelieve te noteren dat bepaalde producten onderworpen kunnen zijn aan bijkomende verkoopsvoorwaarden met betrekking tot de leveringskosten en/of leveringstermijnen van toepassing op dat product. De levering zal gebeuren op het UK of internationaal adres gespecifieerd in uw bestelling. Als er niemand beschikbaar is op een woon- of ander adres op het moment van de levering, zal een briefje worden achtergelaten om aan te geven of uw bestelling is achtergelaten op een veilige plaats, bv. bij een buurman, of teruggestuurd naar het depot.

Alle risico's met betrekking tot de producten die u bestelt (inclusief het risico op verlies en/of beschadiging van de producten) gaan op u over wanneer deze worden geleverd op het leveringsadres dat u in uw bestelling hebt opgegeven. STL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of het niet leveren van producten indien de vertraging of het niet leveren geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle. In het Verenigd Koninkrijk, kunnen terugbetalingen van leveringskosten enkel gebeuren in overeenstemming met uw wettelijke rechten onder de Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 en andere toepasselijke wetgeving. Soortgelijke rechten kunnen gelden voor sommige internationale leveringen. Neem voor meer informatie over uw wettelijke rechten contact op met de afdeling handelsnormen van uw plaatselijke gemeente of met een consumentenadviescentrum (bijvoorbeeld het Citizen's Advice Bureau voor klanten in het Verenigd Koninkrijk).

Betaling
Wij accepteren alleen betalingen in Britse Pond Sterling (GBP). Klanten buiten het Verenigd Koninkrijk zullen in pond sterling gefactureerd worden.
Wij accepteren de volgende kaarten:
MasterCard / Visa / Visa Delta / Maestro

Betalingsbeveiliging
Wij gebruiken Sagepay om transactiegegevens te verzamelen/verwerken. http://sagepay.com/security beleid

Deze technologie omvat de volgende functies:

Authenticatie - dit verzekert uw browser dat uw gegevens naar de juiste computerserver worden verzonden, en dat de server veilig is.
Encryptie - dit codeert de gegevens, zodat deze niet kunnen worden gelezen door iemand anders dan de beveiligde server.
Data Integriteit - dit controleert de gegevens die worden overgedragen om ervoor te zorgen dat deze niet zijn gewijzigd.

Retourzendingen en annuleringen
Als u een consument uit het VK/EU bent, hebt u krachtens de Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 het wettelijke recht om uw bestelling binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de goederen of de datum waarop wij met de levering van de diensten beginnen, te annuleren. Restituties voor bestellingen die zijn geannuleerd onder de bepalingen van de Consumer Protection (Distance Selling) Regulations zullen worden verwerkt in overeenstemming met uw wettelijke rechten. Voor meer informatie over uw wettelijke rechten kunt u contact opnemen met de afdeling handelsnormen van uw gemeente of met een consumentenadviescentrum (bijvoorbeeld het Citizen's Advice Bureau als u in het VK woont). Als u een niet-EU-klant bent, raadpleegt u ons internationaal retourbeleid. Als u overweegt een product dat u bij ons hebt besteld te annuleren of als u een product wilt annuleren, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden die van toepassing zijn:

Toepasselijkheid van annuleringsrechten: Wettelijke rechten van annulering onder de Distance Selling Regulations beschikbaar voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk of de EU zijn niet van toepassing op bepaalde producten en diensten.

Goederen die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd - (Artikelen zoals lotions en topische producten waarvan de verzegeling is verbroken).

Aanvullende annuleringsvoorwaarden: Wanneer er aanvullende verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op een product of dienst die u bij ons hebt besteld, kunnen deze ook uw annuleringsrechten regelen en dient u deze zorgvuldig door te nemen;

Beschadigde of onjuist geleverde producten: U dient alle producten die u ontvangt te controleren aan de hand van uw bestelling. Als de producten die u ontvangt zijn beschadigd of verkeerd geleverd bij de levering dan moet u de details van eventuele schade of fout in de levering op de leveringsdocumenten of als u niet in staat bent om de items te bekijken bij ontvangst, moet u ons op de hoogte (per post, telefoon of e-mail alleen) binnen de periode van zeven dagen. U moet de producten zo snel mogelijk aan ons terugsturen nadat u ons ervan op de hoogte hebt gesteld dat de producten beschadigd zijn of verkeerd zijn geleverd.

Andere geannuleerde producten: Als u producten wilt annuleren die niet beschadigd of onjuist geleverd zijn, dan moet u ons hiervan binnen zeven werkdagen na de datum van ontvangst op de hoogte stellen conform de Regeling Koop op Afstand of anders zo snel mogelijk. U dient de producten die u wenst te annuleren met redelijke zorg te behandelen en niet te gebruiken. De producten moeten in hun originele verpakking worden geretourneerd of onmiddellijk op uw kosten of met behulp van het gratis retourformulier dat bij uw bestelling is geleverd.


Dit is niet bedoeld als een volledige uiteenzetting van al uw rechten onder de regelgeving voor verkoop op afstand. Volledige informatie over uw rechten op grond van de regels voor verkoop op afstand zijn in het VK verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizens' Advice Bureau of bij het Trading Standards Office van uw plaatselijke overheid.


Schade tijdens het retourneren van producten:

Als u ervoor kiest om producten aan ons te retourneren, zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade aan deze producten tijdens het transport en om deze reden raden wij u aan om een bewijs van verzending te verkrijgen. Als geretourneerde producten verloren gaan of beschadigd raken tijdens het transport, behouden wij ons het recht voor om u kosten in rekening te brengen (of geen bedragen terug te betalen die toe te schrijven zijn aan) dergelijk verlies of dergelijke schade.

Indien u uw bestelling annuleert in één van de omstandigheden zoals hierboven beschreven met betrekking tot annulering onder de bepalingen van de Afstandsverkopen Reglementering, zal STL u het geld terugbetalen dat u betaald heeft nadat alle producten, die aan u geleverd werden, naar ons werden teruggestuurd. In het geval van beschadigde of verkeerd geleverde goederen, kunnen wij u een vervangend product aanbieden. Eventuele terugbetalingen door ons zullen worden gedaan op de debit/credit card rekening die u heeft opgegeven toen u uw bestelling plaatste en zal worden onderworpen aan ons recht om bedragen in te houden voor producten die beschadigd zijn bij het retourneren zoals hierboven uiteengezet. Wanneer wij producten leveren aan een derde partij in overeenstemming met uw bestelling, kunt u dit annuleringsrecht alleen uitoefenen als u de goederen aan ons kunt retourneren (of ze door ons kunt laten ophalen). Voor verdere details met betrekking tot annuleringen, zie onze helppagina's of neem contact op met de klantendienst. Als u uw bestelling wilt annuleren op grond van de regels voor verkoop op afstand, vragen wij u onze klantenservice hiervan op de hoogte te stellen:

Per post naar het adres van onze klantenservice: Oaks Farm Barn, Longsight Road, Clayton le Dale, Lancashire BB1 9EX.

Goederen moeten binnen 28 dagen worden geretourneerd.

Indien u uw bestelling annuleert binnen deze afkoelingsperiode zullen wij de volledige kosten van het artikel terugbetalen. Wij betalen alleen de verzendkosten terug als u de hele bestelling annuleert, dus vermeld dit alstublieft bij het annuleren van uw bestelling. Bezorgkosten worden niet gerestitueerd als u een deel van een bestelling retourneert. Indien u ons na de wettelijke bedenktijd van 7 dagen op de hoogte stelt van uw annulering, kunnen aan ons geretourneerde goederen alleen worden geruild voor vervangende goederen. Goederen die ter omruiling worden geretourneerd, moeten in alle opzichten in de staat verkeren waarin u ze heeft ontvangen. Bewaar bij retournering altijd een bewijs van verzending voor uw administratie. U bent verantwoordelijk voor de geretourneerde producten totdat ze bij ons zijn aangekomen.

Defecte artikelen
In het zeldzame geval dat u een defect artikel hebt, stuurt u het naar ons terug op het bovenstaande adres voor een omruiling of terugbetaling.
Goederen die u terugstuurt om te ruilen, moeten in alle opzichten in dezelfde staat verkeren als waarin u ze hebt ontvangen. Als u goederen per post verstuurt, bewaar dan het bewijs van verzending.


Overige voorwaarden

Internationale levering
Ten gevolge van douane, wettelijke, reglementaire en bepaalde praktische beperkingen van toepassing op bestellingen geplaatst voor internationale levering, is het mogelijk dat sommige van onze producten niet beschikbaar zijn voor levering op bepaalde bestemmingen buiten het Verenigd Koninkrijk. STL behoudt zich het recht voor te bepalen wat wel en wat niet geleverd kan worden naar welke bestemming.

Betaling - Aankopen worden gedaan in pond sterling. Internationale credit card providers of banken zullen de wisselkoers bepalen en kunnen bijkomende verwerkings- of administratiekosten aanrekenen met betrekking tot dergelijke betaling die internationale credit card houders zullen moeten betalen. STL producten worden verkocht op basis van levering zonder betaling van invoerrechten.

Het is mogelijk dat de ontvanger invoerrechten of formele douanekosten moet betalen vóór of bij levering. Bijkomende belastingen, kosten of heffingen kunnen van toepassing zijn volgens de lokale wetgeving en de klanten worden verzocht deze details te controleren alvorens een bestelling te plaatsen voor internationale levering. Af en toe kan de levering van uw product(en) worden vertraagd of verhinderd om redenen buiten onze controle - bijvoorbeeld vertragingen bij de invoer of een hoger dan verwachte vraag. Wanneer dit het geval is, zullen wij natuurlijk alles in het werk stellen om u op de hoogte te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke vertragingen of mislukkingen.

Uw recht om te annuleren
Als u een consument uit het VK/EU bent, hebt u krachtens de Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 het wettelijke recht om uw bestelling binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de goederen of de datum waarop wij met de levering van de diensten beginnen, te annuleren. Restituties voor bestellingen die zijn geannuleerd onder de bepalingen van de Consumer Protection (Distance Selling) Regulations zullen worden verwerkt in overeenstemming met uw wettelijke rechten. Voor meer informatie over uw wettelijke rechten kunt u contact opnemen met de afdeling handelsnormen van uw gemeente of met een consumentenadviescentrum (bijvoorbeeld het Citizen's Advice Bureau als u in het VK woont). Als u een niet-EU-klant bent, raadpleegt u ons internationaal retourbeleid.

Als u een product of dienst die u bij ons hebt besteld wilt annuleren (of overweegt te annuleren), moet u rekening houden met de volgende voorwaarden die van toepassing zijn:
Toepasselijkheid van annuleringsrechten: Wettelijke rechten van annulering onder de Distance Selling Regulations beschikbaar voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk of de EU zijn niet van toepassing op bepaalde producten:
Goederen die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd - (Artikelen zoals lotions of topische producten waarvan de verzegeling is verbroken).
Aanvullende annuleringsvoorwaarden: Wanneer aanvullende verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op een product dat u bij ons hebt besteld, kunnen deze ook uw annuleringsrechten regelen en dient u deze zorgvuldig door te nemen;
Beschadigde of onjuist geleverde producten: U dient alle producten die u ontvangt te controleren aan de hand van uw bestelling. Als de producten die u ontvangt zijn beschadigd of verkeerd geleverd bij de levering dan moet u de details van eventuele schade of fout in de levering op de leveringsdocumenten of als u niet in staat bent om de items te bekijken bij ontvangst, moet u ons op de hoogte (per post, telefoon of e-mail alleen) binnen een redelijke termijn. U dient de producten zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren nadat u ons ervan op de hoogte heeft gesteld dat de producten beschadigd zijn of onjuist zijn geleverd.
Overige geannuleerde producten: Als u producten wilt annuleren die niet beschadigd of onjuist geleverd zijn, dan moet u ons hiervan binnen zeven werkdagen na de datum van ontvangst op de hoogte stellen conform de Regeling Koop op Afstand of anders zo snel mogelijk. U dient de producten die u wenst te annuleren met redelijke zorg te behandelen en niet te gebruiken. De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd.


Dit is niet bedoeld als een volledige uiteenzetting van al uw rechten onder de regelgeving voor verkoop op afstand. Volledige informatie over uw rechten op grond van de voorschriften voor verkoop op afstand zijn in het VK verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizens' Advice Bureau of bij het Trading Standards Office van uw plaatselijke overheid.

Indien u uw bestelling annuleert in één van de omstandigheden zoals hierboven beschreven met betrekking tot annulering onder de bepalingen van de Verkopen op Afstand Reglementering, zal STL het door u betaalde geld terugbetalen nadat alle producten, die aan u werden geleverd, naar ons werden teruggestuurd. In het geval van beschadigde of verkeerd geleverde goederen, kunnen wij u een vervangend product aanbieden. Eventuele terugbetalingen door ons zullen worden gedaan op de debit/credit card rekening die u heeft opgegeven toen u uw bestelling plaatste en zal worden onderworpen aan ons recht om bedragen in te houden voor producten die beschadigd zijn bij het retourneren zoals hierboven uiteengezet.

Wanneer wij producten leveren aan een derde partij in overeenstemming met uw bestelling, kunt u dit annuleringsrecht alleen uitoefenen als u de goederen aan ons kunt retourneren (of ze door ons kunt laten ophalen). Voor verdere details met betrekking tot annuleringen, zie onze help pagina's of neem contact op met de klantenservice.

Algemene Voorwaarden voor Klantenbeoordelingen en Revisies
Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gedrag in verband met de dienst Klantenbeoordelingen en Revisies aangeboden door STL (de "STLCRR-dienst"). In de mate van tegenstrijdigheid tussen het Privacybeleid van STL en deze Gebruiksvoorwaarden, hebben deze Gebruiksvoorwaarden voorrang met betrekking tot de STLCRR-dienst. Door enige inhoud in te dienen bij STL, verklaart en garandeert u dat:

u de enige auteur en eigenaar bent van de intellectuele eigendomsrechten daarop;
u vrijwillig afstand hebt gedaan van alle "morele rechten" die u mogelijk hebt op dergelijke inhoud;
alle inhoud die u plaatst accuraat is;
het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden en geen schade zal berokkenen aan een persoon of entiteit.

U stemt er verder mee in en garandeert dat u geen inhoud zult indienen

waarvan u weet dat deze onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;
die inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van derden;
die in strijd is met enige wet, statuut, verordening of regeling (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die welke betrekking hebben op exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of valse reclame);
die lasterlijk, smadelijk, haatdragend, racistisch of religieus bevooroordeeld of beledigend, onwettig bedreigend of onwettig intimiderend is of redelijkerwijs geacht kan worden te zijn voor een individu, partnerschap of bedrijf;
waarvoor u bent gecompenseerd of een vergoeding hebt ontvangen van een derde partij;
die informatie bevat die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
die computervirussen, wormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's of bestanden bevat.


U gaat ermee akkoord STL (en haar functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, werknemers en derde dienstverleners) te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortkomen uit een schending van uw verklaringen en garanties die hierboven zijn uiteengezet, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij. Voor alle inhoud die u indient, verleent u STL een eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar recht en licentie om deze inhoud te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, in zijn geheel te verwijderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken en/of deze inhoud te verkopen en/of te distribueren en/of op te nemen in elke vorm, medium of technologie over de hele wereld zonder vergoeding aan u.

Alle inhoud die u indient kan gebruikt worden naar eigen goeddunken van STL. STL behoudt zich het recht voor om de inhoud van de STL website te wijzigen, in te korten of te verwijderen indien STL, naar eigen goeddunken, oordeelt dat deze inhoudsrichtlijnen of enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden schendt. STL garandeert niet dat u via STL verhaal kunt halen om de inhoud die u hebt ingediend te bewerken of te verwijderen. Beoordelingen en geschreven commentaar worden over het algemeen binnen twee tot vier werkdagen geplaatst. STL behoudt zich echter het recht voor om inzendingen om welke reden dan ook te verwijderen of niet te plaatsen.

U erkent dat u, en niet STL, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Geen enkele inhoud die u indient is onderworpen aan enige vertrouwensplicht van STL, haar agenten, dochterondernemingen, filialen, partners of derde dienstverleners en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen en werknemers.
Door uw e-mailadres in te dienen in verband met uw beoordeling en beoordeling, gaat u ermee akkoord dat STL en haar derde dienstverleners uw e-mailadres mogen gebruiken om contact met u op te nemen over de status van uw beoordeling en andere administratieve doeleinden.